W promieniu 40 km od każdego z naszych salonów transport wyceniamy indywidualnie
Mapa z naszymi salonami dostępna TUTAJ

Wysyłka firmą kurierską K-EX , DHL lub Raben

Z chwilą wysłania przesyłki otrzymają Państwo od nas wiadomość o zrealizowaniu zamówienia i informację z numerem listu przewozowego. Za pomocą tego numeru na stronie internetowej firmy kurierskiej  można sprawdzić co aktualnie dzieje się z przesyłką.

Kurier zapewnia wniesienie towarów o wadze do 30kg. W przypadku cięższych przesyłek, pomoc przy ich przeniesieniu zależy od dobrej woli i możliwości kuriera. Prosimy o tym pamiętać!

 

W chwili odbioru przesyłki Kupujący ma obowiązek sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera. Jest to możliwe po podpisaniu listu przewozowego.

W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki (rys, wgnieceń)lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości paczki należy bezwzględnie w  obecności przedstawiciela firmy kurierskiej, poprawnie spisać protokół szkody, który powinien zawierać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń/braków. Następnie czytelnie podpisany protokół należy przesłać do firmy York-Meble Brak tego protokołu uniemożliwia pozytywne rozpatrzenie reklamacji z  tytułu uszkodzeń mechanicznych lub braków w  przesyłce.

Kupujący ponadto zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z  firmą

KRASZEWSCY spółka jawna

 

nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu doręczenia przesyłki jeśli stwierdzi uszkodzenie.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych i innych zastrzeżeń opisanych powyżej rozpatrywane będą tylko na podstawie pisemnego protokołu sporządzonego w momencie odbioru przesyłki i potwierdzonego podpisem przedstawiciela firmy kurierskiej. Dokument powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostaje u odbiorcy przesyłki.

Na podstawie K.C. Art.545 § 2

Dowóz zakupów naszym transportem

Dysponujemy również własnym transportem zakupionych mebli. Transport organizujemy minimum co dwa tygodnie lub szybciej (zależnie od ilości zebranych zamówień).

Wysyłka za granicę

Oferujemy także wysyłkę mebli za granicę. Koszt wysyłki wyceniany jest indywidualnie. Do wyceny potrzebujemy dokładny adres z kodem pocztowym oraz wykaz mebli które chcą Państwo zamówić.