Producenci

eRaty Santander Consumer Bank

Sklep internetowy YORK, działający pod adresem www.york-meble.pl , prowadzony jest przez firmę Kraszewscy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K., ul. Rolnicza 4A, 88-200 Radziejów, oddział ul. Przemysłowa 5a, 87-700 Aleksandrów Kujawski, NIP: 9161393481.

 

Postanowienia ogólne

 

1. Firma YORK prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny www.york-meble.pl .

2. Zamówienia w sklepie mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski.

4. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia. Cena wiąże zarówno klienta jak i sprzedawcę firmę YORK.

6. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT

7. Wymiary mebli podane są z tolerancją +/- 2 cm

 

Składanie zamówień i płatności

 

1. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę za pośrednictwem serwisu www.york-meble.pl

2. Zamówienia można składać poprzez : 

- "koszyk" znajdujący się na stronach sklepu,

- e-mail wysyłając zamówienie na adres biuro@york-meble.pl

3. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą internetową lub telefonicznie w ciągu 48 godzin od jego otrzymania, jednocześnie zastrzegając sobie prawo odstąpienia od umowy, w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez kupującego.

4. Przyjęcie przez sklep zamówienia do realizacji rozpoczyna się po potwierdzeniu danych kupującego oraz :

- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze po otrzymaniu informacji o złożeniu zamówienia, 

- w przypadku zamówień płatnych w siedzibie firmy po otrzymaniu informacji o złożeniu zamówienia,

- w przypadku zamówień płatnych przelewem po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy,

5. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony artykuł jest obecnie niedostępny, kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, kupujący podejmuje decyzję o jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania lub anulowanie zamówienia).

6. Kupujący może anulować zamówienie lub wprowadzić w nim zmiany tylko do momentu wystawienia paragonu lub faktury. Nie można anulować zamówienia, które zostało wysłane.

7. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary :

- gotówką przy odbiorze (pobranie),

- szybkie płatności elektroniczne

- przelew bankowy z dowolnego banku

- Credit Agricole Raty

- Raty Santander Consumer Bank

- gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie firmy,

- na raty kredytowe w siedzibie firmy.

 

Koszt i czas dostawy

 

1. Sklep dostarcza przesyłki do kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL oraz RABEN

2. Przesyłki dostarczane są wyłącznie na terytorium Polski.

3. Standardowy czas realizacji zamówienia to od 4 do 6 tygodni chyba, że jest to inaczej opisane na stronie produktu. Jest to czas od momentu złożenia zamówienia do chwili jego wysłania do Klienta.

4. Produkty opisane jako "Dostępne od ręki" wysyłane są w przeciągu 2 dni roboczych.

5. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności. Kupujący może odmówić odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki jej uszkodzenia.

6. Koszt transportu nie obejmuje wniesienia mebli

 

Reklamacje i zwroty

 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym

2. Jeżeli po otrzymaniu towaru kupujący znajdzie w nim uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien w obecności kuriera spisać protokół szkody, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków.Naprawa , lub produktu na nowy możliwa jest tylko na podstawie spisanego protokołu szkody.

3. Doślemy uszkodzone części, lub wymienimy towar, na koszt własny . Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, sklep zwróci kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje inny produkt.

4. Kupujący może odstąpić od umowy i  zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki

5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towaru, który został wykonany na indywidualne zamówienie Klienta.

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności, wtedy przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz wtedy kiedy przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu an swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu


11. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

Druk reklamacyjny do pobrania << KLIKNIJ >>

 

Ochrona danych osobowych

 

1. Kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich z bazy danych sklepu.

 

Postanowienia końcowe

 

1. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.

2. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie gdy porozumienie takie byłoby nie możliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014r, a ponadto w zależności od aktualności przepisów w porównaniu z ustawą z 30.05.2014r., Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późń. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późń. zm.).

4. Treść aktualnej Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014r, która weszła w życie 25.12.2014r jest dostępna TUTAJ

 

Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

Regulamin Karty Rabatowej

1. Wystawca i właściciel Karty Rabatowej:
Wystawcą i właścicielem Karty Rabatowej jest sieć Salonów Meblowych YORK reprezentowana przez firmę York Meble, Kraszewscy S.K. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Przemysłowej 5a
2. Użytkownik Karty Rabatowej:
Użytkownikiem karty rabatowej może być każda osoba pełnoletnia, która spełni warunki jej przyznania oraz zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
3. Karta rabatowa:
 • Karta rabatowa opatrzona jest indywidualnym numerem przyporządkowanym do osoby wypełniającej i podpisującej formularz zgłoszeniowy.
 • Karta rabatowa jest kartą imienną. Obsługa sklepu może zażądać przedstawiania dokumentu potwierdzającego tożsamość użytkownika karty.
 • Karta rabatowa jest ważna bezterminowo.
5. Uprawnienia posiadacza Karty Rabatowej:
 • Karta rabatowa uprawnia do korzystania z rabatów na oferowany asortyment w Sieci Salonów Meblowych York.
 • Nie ma możliwości korzystania z rabatów w przypadku towaru objętego już promocją.
 • Oferta rabatowa nie łączy się z innymi promocjami.
 • Rabat udzielany jest wyłącznie na postawie aktywnej karty rabatowej przedstawionej przez jej użytkownika przed otrzymaniem rachunku.
 • Rabat nie może być udzielany wstecz, tzn. w stosunku do zakupów dokonanych w przeszłości bez jednoczesnego okazania karty rabatowej.
 • Pieniężna kwota rabatu udzielana okazicielowi karty rabatowej nie może być wymieniana na gotówkę
6. Wysokość udzielanego rabatu:
Karta rabatowa umożliwia korzystanie z 4 progów rabatowych zależnych od sumarycznej kwoty paragonów bądź faktur zarejestrowanych na koncie Klienta przy czym minimalny rabat wynosi 3%, a maksymalny 10%. 
Szczegółowe progi rabatowe przedstawiono poniżej:
 • do 2000 zł - 3%,
 • od 2000,01 zł do 5000 zł - 5%,
 • od 5000,01 zł do 10000 zł - 8%,
 • powyżej 10000,01 zł - 10%.
7. Postępowanie w przypadku utraty Karty:
 • W przypadku zniszczenia, kradzieży lub zagubienia karty rabatowej istnieje możliwość wystąpienia jej duplikatu. Wystąpienie o wydanie duplikatu karty powinno być złożone pisemnie w dowolnym z Oddziałów Sieci Salonów Meblowych YORK.
8. Przetwarzanie danych osobowych:
 • Uczestnik przekazuje swoje dane osobowe określone w formularzu zgłoszeniowym do programu rabatowego oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę „York Meble, Kraszewscy S.K.” w celu prawidłowej realizacji programu karty rabatowej oraz do celów marketingowych zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” (tj. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
9. Postanowienia końcowe:
 • Wystawca karty rabatowej ma prawo do zakończenia programu karty rabatowej w każdym czasie bez podania przyczyn. W przypadku zakończenia programu wszystkie wydane karty rabatowe ulegają unieważnieniu.
 • Wystawca ma prawo unieważnienia karty w przypadku, gdy jest ona wykorzystywana do celów sprzecznych z postanowieniami regulaminu.
 • Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie restauracji oraz na stronie internetowej www.york-meble.pl
 • Regulamin obowiązuje od 1 września 2015 r. firma York Meble, Kraszewscy S.K. zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu.

York-Meble @ Facebook/a>