Producenci

eRaty Santander Consumer Bank

Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać w pełni Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (potocznie zwanego RODO). Dlatego też pragniemy zaprezentować kilka informacji uszczegóławiających owe zasady.

Firma York Meble, KRASZEWSCY Spółka z o. o. S.K. pragnie podkreślić, że warunki realizacji usług dla Klientów nie ulegają zmianom, głównie ze względu na fakt, że dotychczasowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w Polsce zawarte w umowach są zbieżne z założeniami RODO.

1. Kto jest odpowiedzialny za Państwa Dane

Zgodnie z wszelkimi umowami, Administratorem Państwa Danych jest firma York Meble, KRASZEWSCY Spółka z o. o. S.K. z którą można się kontaktować:

- osobiście, w siedzibie Centrali bądź w oddziałach firmy

- pisemnie na adres centrali: York Meble, KRASZEWSCY Spółka z o. o. S.K ul. Przemysłowa 5a, 88-700 Aleksandrów Kujawski

- mailowo lub telefonicznie: yorkaleksandrow@gmail.com

Firma York Meble, KRASZEWSCY Spółka z o. o. S.K.  cały czas dbając od dobro Państwa danych, powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) zgodnie z obowiązującą literą prawa, a który wraz z wejściem w życie RODO automatycznie zostanie zarejestrowany jako IODO.

Z obecnym ABI, pełniącym obowiązki IODO można się kontaktować:

- pisemnie na adres centrali: York Meble, KRASZEWSCY Spółka z o. o. S.K ul. Przemysłowa 5a, 88-700 Aleksandrów Kujawski

2. Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane

Firma York Meble, KRASZEWSCY Spółka z o. o. S.K.  przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zawartych z nimi umów oraz dla realizacji czynności bankowych zleconych przez Klientów.

Oznacza to, że firma York Meble, KRASZEWSCY Spółka z o. o. S.K. przetwarza Państwa dane, pozyskane na etapie zawierania umowy lub zlecenia czynności, w celu wykonania wszelkich zadań związanych z obsługą Klienta, począwszy od jego poprawnej identyfikacji, oceny zdolności kredytowej, obsługi płatności, czy obsługi ubezpieczeń.

Dane te każdorazowo pozyskiwane są bezpośrednio od Klientów lub za ich pośrednictwem, gdy nie ma możliwości osobistego stawiennictwa osoby której dane dotyczą, a których podanie jest niezbędne do realizacji działań, np. w przypadku podania danych osób uposażonych na wypadek śmierci.

W przypadku procesów ratalnych/kredytowych, dane mogą być także pozyskiwane z innych instytucji zajmujących się lub umożliwiających firmie York Meble, KRASZEWSCY Spółka z o. o. S.K. ocenę wiarygodności kredytowej klientów.

3. Prawa Klienta

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest dobrowolnie, a dane gromadzone są adekwatnie do potrzeb wynikających z danej usługi świadczonej Klientowi.

Dane mogą i są przetwarzane:

w celu realizacji umowy, na podstawie litery prawa, na podstawie zgody klienta.

Na żądanie Klienta, o ile nie zachodzi inna przesłanka prawna i Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, to po jej zakończeniu zgoda może być skutecznie cofnięta w dowolnym czasie. W dowolnym momencie, także w trakcie trwania umowy mogą Państwo natomiast żądać zaniechania czynności marketingowych w tym profilowania oraz działań związanych z marketingiem bezpośrednim.

W każdej chwili mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, żądanie ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia.

W przypadku nieprawidłowego przetwarzania Państwa Danych, mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezeas Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Komu dane są przekazywane

Dane są przekazywane podmiotom z którymi firma York Meble, KRASZEWSCY Spółka z o. o. S.K.  współpracuje lub z którymi firma jest zobowiązana współdziałać. Należą do nich:

- Alior Bank SA

- Crédit Agricole

- Santander Consumer Bank SA

- Bank BGŻ BNP Paribas SA

Szczegółowe informacje dotyczące komu i na jakich warunkach dane są przekazywane zawarte zostały w umowach i/lub załącznikach do umów z Klientami.

Firma York Meble, KRASZEWSCY Spółka z o. o. S.K. oświadcza, że nie przekazuje danych osobowych klientów do Państw trzecich.


York-Meble @ Facebook/a>